ปฏิทินงานสัมมนา


DATE VENUE FUNCTION
30 October 2018
ห้อง SILK 1 – 2, ไบเทค (BITEC)
30 October 2018
ห้อง SILK 3, ไบเทค (BITEC)
31 October 2018
ห้อง SILK 1 – 2, ไบเทค (BITEC)
1 November 2018
ห้อง SILK 1 – 2, ไบเทค (BITEC)
As of October 16, 2018.
Remark : The Organizer reserves the right to change the function without prior notice.