ปฏิทินงานสัมมนา


DATE VENUE FUNCTION
3 JULY 2019
ห้องประชุมในฮอลล์ 103
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
4 JULY 2019
ห้องประชุมในฮอลล์ 103
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
5 JULY 2019
ห้องประชุมในฮอลล์ 103
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
6 JULY 2019
ห้องประชุมในฮอลล์ 103
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
As of June 24, 2019.
Remark : The Organizer reserves the right to change the function without prior notice.