รวมบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

เพลงสรรเสริญพระบารมี - Royal Anthem

สดุดีมหาราชา - The King’s Anthem

ราชาแห่งราชัน - King of Kings

เพลงสรรเสริญพระบารมี - Royal Anthem

ในหลวงของแผนดิน - The King of the Land

พระราชาผู้ทรงธรรม - The Noble King

บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน - Love Song of the Land

ตามรอยพระราชา - In the King’s Footsteps

เหตุผลของพ่อ - The Father’s Reasons

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป - May We be the King’s Subjects in Every Lifetime

ทรงพระเจริญ - Long Live the King

ทรงพระเจริญ - Long Live the King

หัวใจของพ่อ - The Father’s Heart

อยู่อย่างพอเพียง - Sufficiency Living

ผู้ปิดทองหลังพระ - The One Who Asked Nothing in Return

รูปที่มีทุกบ้าน - The Pictures that Every House Has

ต้นไม้ของพ่อ - The Father’s Tree

พ่อแห่งแผ่นดิน - The Father of the Land

ราชาแห่งราชัน - The King of Kings

เพลงของพ่อ - The Father's Song

คำพ่อสอน - The Father’s Teachings

ของขวัญจากก้อนดิน - The Gift from Father’s Children

อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี - Live Loyally, Die Devotedly

เพลงหนึ่งในโลก - The One and Only

ลูกของพ่อ - The Father’s Children

รอยเท้าพ่อ - The Father’s Footsteps

ครองแผ่นดินโดยธรรม - Reigning with Righteousness

ภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชา - The Great King of the Land

พระบารมีปกเกล้า - Protected by the King’s Virtues

เพื่อพ่อตลอดไป - Love Eternally

88 พรรษา พ่อของแผ่นดิน - The 88th Year of the Father of the Land

บอกรักพ่อให้ก้องโลก - Telling the World We Love Our Father

ในหลวงในดวงใจ - The King in Our Hearts

พ่อภูมิพล - Father Bhumibol

88 พรรษา ในหลวงของเรา - The 88th Year of Our King