Lịch trình Hội nghị


THƠI GIAN ĐỊA ĐIỂM SỰ KIỆN
30 May 2019
Phòng Hội nghị, Tầng 1, Khách sạn Melia Melia Hanoi
DIỄN ĐÀN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VIỆT NAM 2019
“Chuyển đổi đột phá trong ngành Công nghiệp cùng Tự động hóa và Robotics”
19 JUNE 2019
Grand Hall 202-203, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
OPENING CEREMONY MANUFACTURING EXPO 2019 &
AUTOMOTIVE SUMMIT 2019 (AUTOMOTIVE01)

“Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society”
19 JUNE 2019
Grand Hall 202-203, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
AUTOMOTIVE SUMMIT 2019 (AUTOMOTIVE02)
“Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society”
20 JUNE 2019
Grand Hall 203, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
AUTOMOTIVE SUMMIT 2019 (AUTOMOTIVE03)
"CAV Technology & Shared mobility" (Technical Session)
20 JUNE 2019
Grand Hall 201, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
20 JUNE 2019
MR225, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
20 JUNE 2019
MR210, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
AUTOMOTIVE SUMMIT 2019 (AUTOMOTIVE05)
"Low Carbon Vehicle Technology"
20 JUNE 2019
Grand Hall 203, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
AUTOMOTIVE SUMMIT 2019 (AUTOMOTIVE04)
"CAV Technology & Shared mobility" (Technical Session)
20 JUNE 2019
MR210, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
AUTOMOTIVE SUMMIT 2019 (AUTOMOTIVE06)
"Low Carbon Vehicle Technology"
21 JUNE 2019
SILK1-3, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
21 JUNE 2019
SILK1-3, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
21 JUNE 2019
Grand Hall 203, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM 2019 (ROBOTICS)
“Leveraging Big Data towards Smart Manufacturing”
21 JUNE 2019
MR210, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
22 JUNE 2019
Grand Hall 202-203, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
ME TALK 2019
“Upcycling”
Cập nhật ngày: 23/05/2019.
Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi không báo trước.