Nhà tổ chức triển lãm hàng đầu Đông Nam Á

Triển Lãm Tiếp Theo

VietCorrugated VietFoldingCarton

VietCorrugated & VietFoldingCarton is the leading professional exhibition for the corrugated/carton packaging industry in Vietnam that provides the platform for exhibitors to showcase their comprehensive range of corrugated packaging, processing machineries, technology, materials and services.

METALEX Vietnam 2022

METALEX Vietnam 2022 sẽ trưng bày những cải tiến trong máy công cụ, cơ khí chính xác và công nghệ gia công cơ khí của hơn 500 thương hiệu từ 25 quốc gia, quy tụ trên 10.000 ...


Reed Tradex : Kết Nối Phát Triển Doanh Nghiệp

Reed Tradex là nhà tổ chức triển lãm hàng đầu khu vực ASEAN. Chúng tôi tự hào là thành viên của Reed Exhibitions, công ty hàng đầu thế giới, chuyên mang đến những sự kiện cao cấp chuyên sâu,...